Stappenplan

Home.html
Keijzer_Coaching_-_particulieren.html
Keijzer_Coaching_-_bedrijven.html
Keijzer_Coaching_-_werkwijzen.html
Keijzer_Coaching_-_wie_zijn_wij.html
Keijzer_Coaching_-_contact.html
Zo werk ikKeijzer_Coaching_-_werkwijzen.html
 Mijn visie en missieKeijzer_Coaching_-_w_visie_en_missie.html
 Stappenplan
 TechiekenKeijzer_Coaching_-_w_nlp.html
 NLPKeijzer_Coaching_-_w_nlp.html
 RETKeijzer_Coaching_-_w_ret.html
 TekenenKeijzer_Coaching_-_w_tekenen.html
 WandelenKeijzer_Coaching_-_w_wandelen.html
Home.html

Stap 1: Kennismaking

In een vrijblijvend kennismakingsgesprek bekijken we samen jouw hulpvraag en wat je wilt bereiken met het coachings- of trainingstraject. Natuurlijk gaan we ook in op mijn rol en werkwijze als coach en trainer en komt praktische informatie aan bod als planning en kosten.

Ik geef daarbij eerlijk aan wanneer ik denk niet volledig aan jouw vraag of verwachting te kunnen voldoen. In dat geval verwijs ik je door naar een andere professional.


Stap 2: Traject op maat

Keijzer Coaching levert trajecten op maat. We bekijken samen hoe het coachings- of trainingstraject er uit gaat zien en kiezen passende methoden. Het belangrijkst is dat jij je er prettig bij voelt en, in het geval van bedrijfstraining, dat de organisatie er baat bij heeft.


Stap 3: Regelmatig terugkoppelen

Wellicht heb je gedurende het traject meer tijd nodig of heb je behoefte aan een andere techniek. Geef het vooral aan, het is bespreekbaar. Ik bouw regelmatig korte evaluatiemomenten in, zowel bij coaching als bedrijfstrainingen. Op die manier kunnen we het traject waar nodig aanpassen en zo de voortgang bewaken, waardoor voorafgestelde doelen gerealiseerd kunnen worden.


Stap 4: Evaluatie

Ik vind het belangrijk om naast het proces ook het ‘eindproduct’ te evalueren. Dit kan in een afrondend gesprek of door middel van een evaluatieformulier. Daarbij evalueren we ook mijn rol en werkwijze als coach en trainer.