Intervisie


Medewerkers uiten werkproblemen of vragen vaak tijdens de pauze, in de wandelgangen of thuis.

In sommige gevallen worden ze helemaal niet geuit.

Dit kan als gevolg hebben dat medewerkers gedemotiveerd raken of zelfs ziekteverzuim gaan vertonen.

De problemen worden niet opgelost en medewerkers worden niet geprikkeld om kritisch naar zichzelf te kijken.


Intervisie is een methode om problemen of vragen voor te leggen aan collega’s binnen of buiten de organisatie.

Ik begeleid de intervisiebijeenkomsten met als doel het gezamenlijk en gestructureerd analyseren van het probleem, reflecteren op eigen houding en het geven van een advies aan elkaar.

Home.html
Keijzer_Coaching_-_particulieren.html
Keijzer_Coaching_-_bedrijven.html
Keijzer_Coaching_-_werkwijzen.html
Keijzer_Coaching_-_wie_zijn_wij.html
Keijzer_Coaching_-_contact.html
Voor bedrijvenKeijzer_Coaching_-_bedrijven.html
 CommunicatietrainingKeijzer_Coaching_-_b_communicatie.html
 Intervisie
Home.html